Torpa är en ort i Ljungby kommun och består nu av flera byar (Mjäla, Torpa, Ränte, Sunnertorpa, Rya) som vuxit ihop till ett tättbebyggt område. Det finns ett hundratal hus inom detta område.

Det är ca 30 km till centralorten Ljungby.

Bofast har markplanslägenheter på Torpa Säteriväg.