Lagan är en ort i Ljungby kommun. Orten har fått sitt namn från ån Lagan. Lagan är belägen vid E:4an.                                               

Det är ca 13 km till centralorten Ljungby.

Bofast har markplanslägenheter på Holmsborgsvägen, Ängsgatan. Samt lägenheter i flerfamiljshus på Storgatan, Parkgatan och Bergagatan.