Personal

VD
Rune Svensson

Kontakta Rune Svensson

Drift-/underhållschef
Tobias Larsson

Kontakta Tobias Larsson

Ekonomichef
Johannes Erlandsson

Kontakta Johannes Erlandsson

Ekonomi
Susanne Norén

Kontakta Susanne Norén

Uthyrning/Kundtjänst
Malin Andersson

Kontakta Malin Andersson

Uthyrning/Kundtjänst
Emilia Blom

Kontakta Emilia Blom

Uthyrning/Kundtjänst
Ki Johansson

Kontakta Ki Johansson

 

Arbetsledare
Janos Wencel

Kontakta Janos Wencel

Bitr. arbetsledare
Fastighetsvärd
Martin Blomgren

Fastighetsvärd
Tommy Karlsson

Fastighetsvärd
Mikael Wahlström

Fastighetsvärd
Sören Emme

Fastighetsvärd
Mats Gunnarsson

Fastighetsvärd
Ingbert Sjölin

VVS montör
Roger Fredriksson

Yttre skötsel
Tony Nordberg

Yttre skötsel
Kjell Oscarsson

 

 

Målarmästare
Axel J Schauer

 

Hantverkare
Manuel Babic

 

Hantverkare
Jakup Nuredini

Målare
Ibbe Kapidzic

 

Hantverkare
Robert Stjepic 

Målare
Peter Telander

 


Hantverkare
Martin Jelacic