Ledning och styrelse

LEDNING

VD Rune Svensson  
Ekonomichef Johannes Erlandsson  
Drift - & underhållschef Tobias Larsson  
Arbetsledare Janos Wencel  
Ansvarig uthyrning Malin Andersson  

 

STYRELSE

Ordförande Linus Johansson  
Ledamot Mats Gabrielsson  
Ledamot Kenneth Eriksson  
Ledamot Karolina Gabrielsson Berglöf  
Suppleant Staffan Gabrielsson Berglöf