Älvsered är en ort i Falkenbergs kommun. Älvsered är den sydligaste orten i Västergötland, men den nordligaste i Falkenbergs kommun i Hallands län. Väg 154 genomkorsar orten. 

Det är ca 48 km till centralorten Falkenberg.

Bofast har markplanslägenheter på Mittvägen och Rydsvägen.