Rydöbruk är en ort i Hylte kommun och har genomgått en förvandling, från brukssamhälle till centrum för fritid och kultur. Här ligger den vackra 18-håls golfbanan Rydö GK och Hylte ryttarförenings ridsportanläggning.

Det är ca 8 km till centralorten Hyltebruk.

Bofast har markplanslägenheter på Borgenvägen och Nissadalsvägen.