Fakta ekonomi

Förnärvarande har Bofast AB inkl.dotterbolag sammanlagt 1 300 lägenheter och lokaler med en total uthyrningsbar yta om ca 139 000 kvm.

 

NYCKELTAL

2022 2021 2020 2019

 

Hyresintäkter, M kr

114 114 112 102

 
Resultat efter finansnetto, M kr

22 22 24 23

 
Balansomslutning, M kr

609 593 573 519


Soliditet, %

30 40 25 26


Medeltal anställda

25 25 25 25