Fakta ekonomi

Förnärvarande har Bofast AB inkl.dotterbolag sammanlagt 1 300 lägenheter och lokaler med en total uthyrningsbar yta om ca 139 000 kvm.

 

NYCKELTAL

2021 2020 2019 2018

 

Hyresintäkter, M kr

114 112 102 94

 
Resultat efter finansnetto, M kr

22 24 23 23

 
Balansomslutning, M kr

593 573 519 455


Soliditet, %

40 25 26 26


Medeltal anställda

25 25 25 24