Ätran är en ort i Falkenbergs kommun. Ätran ligger ca 4 mil öster om Falkenberg uppkallat efter ån med samma namn. Den är omgiven av ett skogrikt landskap med en del sjöar, bl.a. Eseredssjön.

Det är ca 42 km till centralorten Falkenberg.

Bofast har markplanslägenheter på Karlsborgsvägen.