Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun är en kommun i Jönköpings län. Kommunen uppger sig ha två centralorter, Skillingaryd och Vaggeryd. 

Kommunen har en lång tradition av industrier. En betydande möbel- och åkdonstillverkning växte fram där under slutet av 1800-talet och i början av 2020-talet hade möbeltillverkningen fortsatt stor betydelse.

Bofast har lägenheter i Vaggeryd.


Vaggeryd, där hjulen alltid snurrar