Uthyrningspolicy

Vi har som grundinställning att alla ska ha lika rätt och möjlighet till lägenhet/lokal hos oss.

Ett hyresavtal innebär en affärsförbindelse med både skyldigheter och rättigheter. Uthyrningsprocessen ska vara snabb, rättvis och väl fungerande.

Grundtanken vid uthyrning är att få rätt hyresgäst till rätt bostad/lokal, vilket innebär att vi fäster stor vikt vid val av ny hyresgäst. Vi vill ha lugna och trygga områden, vilket bl.a. skapas genom en bra balans av olika hyresgäster.

Grundprinciper
- Sökanden ska ha fyllt 18 år och vara myndig.
- Inga registrerade betalningsanmärkningar eller skuld till Kronofogdemyndigheten samt att andra för boendet negativa referenser. Anmärkningar på grund av enskilda händelser eller som anses är ringa kan godtas efter prövning.
- En kreditupplysning tas på samtliga kunder för att kontrollera betalningsförmåga och eventuella betalningsanmärkningar.
- Vi tar kontakt med arbetsgivare, tidigare hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få referenser.
- Har ordnad ekonomi och ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran. Vid vissa fall kan vi begära borgen eller deposition.
- Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.
- Att hemförsäkring tecknas.

Regler vid omflyttning
Omflyttning innebär att man byter lägenhet från en av våra lägenheter till en annan hos oss, innan du blir erbjuden en ny lägenhet krävs.
- Att du bott i samma lägenhet i minst ett år. 
- Ingen hyresskuld eller betalningsanmärkningar. Kreditupplysning tas.
- Inga störningar i nuvarande boendet.
- Besiktning av nuvarande lägenhet.

Val av hyresgäst
Bofast förbehåller sig rätten att själv enligt denna policy välja hyresgäst.