Om oss

Bofast AB bildades 1994 av dåvarande Föreningsbanken och SBAB (Statens Bostadsfinansiering AB) i samband med fastighetskrisen på 1990-talet genom förvärv av ett konkursbo om ca 500 bostadslägenheter. Aktierna i bolaget förvärvades 1999 av nuvarande ägare Gabrielsson Invest AB med säte i Bromma.

Bolagets verksamhet är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter med inriktning på både bostäder och kommersiella lokaler i framför allt Västra Sverige. Förvaltningen sker huvudsakligen med ett 20-tal egna medarbetare. Kontoret är beläget i Hyltebruk på gränsen mellan Småland och Halland.

Sedan starten har bolagets verksamhet succesivt ökat och f.n. innehar bolaget ca 1 300 lägenheter och lokaler. Ytan uppgår till ca 139 000 kvm.

Bolagets ekonomi är mycket ordnad och med högsta kreditvärdighet AAA.