Kinnared är en ort i Hylte kommun. I Västeråns dalgång ligger jordbruks- och industrisamhället Kinnared. De största företagen finns inom sågverk, bilindustri och wellpapp. 

Det är ca 10 km till centralorten Hyltebruk.

Bofast har markplanslägenheter på Fasanvägen och Tjädervägen.