Gnosjö är centralorten i Gnosjö kommun och ligger vid väg 151. Här finns en sim- och sporthall med ett intilliggande fritidsområde. Från Gnosjö kan man ta kust-till-kusttåget som går mellan Göteborg och Kalmar. Näringslivet präglas av tillverkningsindustrin, främst inom plast och metall.

Bofast har markplanslägenheter och tvåvåningshus på Liegatan, Ploggatan, Vagngatan och Vältgatan.