Hylte kommun

Bofast har lokaler på Dalgatan samt Storgatan i Hyltebruk.

För mer information kontakta Drift och underhållschef Tobias Larsson 0709-435515 eller VD Rune Svensson 0705-403819.

Hyltebruk Dalgatan 1019
Dalgatan, Hyltebruk

Storgatan 16 B, Hyltebruk
Storgatan, Hyltebruk