Svenljunga är centralorten i Svenljunga kommun. Ätran slingrar sig fint genom hela orten. Kommunen angränsar till Borås kommun och det är endast 34 km till Borås stad.       

Bofast har markplanslägenheter och flerfamiljshus på Baldersväg, Brogatan, Högelid, Orrstigen, Järnvägsgatan.