Falkenbergs kommun

Bofast har lokaler på Skreavägen i Falkenberg.

För mer information kontakta Drift och underhållschef Tobias Larsson 0709-435515 eller VD Rune Svensson 0705-403819.


Skreavägen, Falkenberg