Vaggeryd är centralorten i Vaggeryd kommun. Orten är beläget omkring 3 mil söder om Jönköping, nära väg E4. Vaggeryd har också järnvägs-förbindelse i tre riktningar: norrut med Jönköping via Vaggerydsbanan, samt österut och söderut via järnvägslinjen Halmstad–Nässjö. Delar av bebyggelsen ligger vid Hjortsjön. Ån Lagan rinner genom samhället.

Bofast har tvåvåningshus på Järnvägsgatan, Linnarvägen och Skogsvägen.