Tranemo kommun

Bofast har lokaler på Hantverksgatan samt Storgatan i Tranemo.

För mer information kontakta Drift och underhållschef Tobias Larsson 0709-435515 eller VD Rune Svensson 0705-403819.


Hantverksgatan, Tranemo


Storgatan, Tranemo