Betalningspåminnelse/krav

Från och med 1 oktober kommer vi att använda oss utav Visma Financial Solutions AB vid påminnelse och kravhantering.