Varning!

2019-03-29

Det har kommit till vår kännedom att någon ventilationsfirma kontaktar våra hyresgäster för rengöring av
ventilationen. Detta är ingen tjänst Bofast har beställt så släpp ej in dem i lägenheten.