Fakta ekonomi

Vid årsskiftet 2018/2019 hade Bofast Ab inkl.dotterbolag sammanlagt 1 100 lägenheter och lokaler med en total uthyrningsbar yta om ca 120 000 kvm.

 

Nyckeltal                                                                                       2018              2017             2016            2015              2014


Hyresintäkter, M kr

94   98  95  80  75

Resultat efter finansnetto, M kr

23                  24                  25                18                  10                  

Balansomslutning, M kr

455   489  468  468  408

Soliditet, % 

26   23  26  24  27

Medelantal anställda

 24  25  25  22  20