Fakta ekonomi

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Bofast Ab inkl. dotterbolag sammanlagt 1 200 lägenheter och lokaler med en total uthyrningsbar yta om ca 126 000 kvm.

 

Nyckeltal                                                                                       2016              2015             2014            2013              2012


Hyresintäkter, M kr

95   80  75  70  68

Resultat efter finansnetto, M kr

25                  18                  10                 13                  11                  

Balansomslutning, M kr

468   468  408  390  370

Soliditet, % 

26   24  27  29  31

Medelantal anställda

 25  22  20  18  17