Personal

Kontor

VD
Rune Svensson

Kontakta Rune Svensson

Drift - o underhållschef
Tobias Larsson

Kontakta Tobias Larsson

Ekonomichef
Ulf Johansson

Kontakta Ulf Johansson 

Ekonomi
Camilla Tarabocchia

Kontakta Camilla Tarabocchia

Ekonomi
Susanne Norén

Kontakta Susanne Norén

Uthyrning/Kundtjänst
Malin Andersson

Kontakta Malin Andersson

Uthyrning/Kundtjänst
Ki Johansson

Kontakta Ki Johansson

Uthyrning/Kundtjänst Emilia Edbertsson

Kontakta Emilia Edbertsson

 

 

Fastighetsavdelning

 

Arbetsledare
Janos Wencel

Kontakta Janos Wencel

FastighetsvärdBitr. arbetsledare
Martin Blomgren

Fastighetsvärd
Tommy Karlsson

 

Fastighetsvärd
Daniel Kraft 

 

Fastighetsvärd
Roger Fredriksson

Fastighetsvärd
Sören Emme

Fastighetsvärd
Tony Nordberg 

Fastighetsvärd
Kjell Oscarsson

Fastighetsvärd
Zeljko Jelacic

Fastighetsvärd
Manuel Babic

Fastighetsvärd
Robert Stjepic

 

Målare
Ibrahim Kapidzic 

Målarmästare
Axel J Schauer