Avflyttning

 

Adressändring

Via  denna länk kan Du snabbt och enkelt göra Din adressändring.

 


 

Avflyttningsbesiktning

Ring kontoret på 0345-408 40 ett par veckor innan avflyttning för att beställa besiktning.

Efter hyrestidens slut skall samtliga nycklar till lägenheten lämnas till besiktningsmannen.

Vid besiktning skall lägenheten vara städad/tom samt spis, kyl och frys ska vara utdragna.

Samtidigt vill vi påpeka att frånsett normalt slitage skall Du som hyresgäst lämna lägenheten i ursprungligt skick och väl avstädad. Är inte detta gjort till avflyttningsdagen kommer vi att utföra eventuell städning och återställning av lägenheten på Din bekostnad samt fakturera eventuellt hyresbortfall. Detta gäller även förråds- och vindsutrymmen.

Om en ombesiktning krävs, debiteras ni med f.n. 750 kr.

 


 

Uppsägning/Avflyttning

Du måste skriftligen säga upp Ditt hyresavtal och skicka eller lämna denna uppsägning till oss. På sidan 2 av Ditt hyresavtal finns ett uppsägnings-formulär som Du ska använda när Du säger upp Din lägenhet. För lägenheter är uppsägningstiden tre (3) månader vilket innebär att hyresavtalet upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller tre (3) kalendermånader efter uppsägningen. Om Du vill lämna din lägenhet tidigare kan Du framföra detta som ett önskemål.

Exempel.                                                                                                               

Säger Du upp Din lägenhet 22/1 så gäller kontraktet till den 30/4.

När någon avlider är uppsägningstiden en (1) månad vilket innebär att hyresavtalet upphör att gälla tidigast vid det månadsskifte som infaller en (1) kalendermånad efter uppsägningen. Förutsättningen är att lägenheten säges upp inom en (1) månad efter dödsfallet, i annat fall blir det tre (3) månaders uppsägningstid.

Exempel.                                                                                                                   

Om lägenheten sägs upp 22/1 så gäller kontraktet till den 28/2.

Uppsägning blankett (112kB pdf)