Torpa

Torpa är en ort i Ljungby kommun. Torpa består nu av flera byar (Mjäla, Torpa, Ränte, Sunnertorpa, Rya) som vuxit ihop till ett tättbebyggt område. Det finns ett hundratal hus inom detta område.

Det är ca 30 km till centralorten Ljungby.

För mer information besök Ljungby kommun.

Bofast AB har markplanslägenheter på Torpa Säteriväg.