Vaggeryd

Vaggeryd är centralorten i Vaggeryd kommun. Vaggeryd är beläget omkring tre mil söder om Jönköping, nära väg E4. Vaggeryd har också järnvägs-förbindelse i tre riktningar: norrut med Jönköping via Vaggerydsbanan, samt österut och söderut via järnvägslinjen Halmstad–Nässjö. Delar av bebyggelsen ligger vid Hjortsjön. Ån Lagan rinner genom samhället.

För mer information besök Vaggeryd kommun.

Bofast AB har tvåvåningshus på Järnvägsgatan, Linnarvägen och Skogsvägen.