Kinnared

Kinnared är en ort i Hylte kommun. I Västeråns dalgång ligger jordbruks- och industrisamhället Kinnared. De största företagen finns inom sågverk, bilindustri och wellpapp. 

Det är ca 10 km till centralorten Hyltebruk.

För mer information Hylte kommun.

Bofast AB har markplanslägenheter på Fasanvägen och Tjädervägen.