Andrahandsuthyrning

 

Andrahandsuthyrning

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som kan använda lägenheten självständigt. För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs alltid hyresvärdens samtycke samt att det finns beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten. Saknas samtycke och lägenheten hyrs ut i andra hand är hyresrätten förverkad och både hyresgästen och andrahandshyresgästen riskerar att förlora sitt hyreskontrakt.

Hyreskontrakt 
Ett skriftligt hyreskontrakt ska upprättas mellan hyresgästen och andrahandshyresgästen. I hyreskontraktet ska information finnas om båda parterna samt de villkor som ska gälla under hyrestiden. I god tid före tilltänkt tillträdesdatum ska Bofast AB få ett exemplar av det upprättade hyreskontraktet. Referenser kommer att inhämtas innan andra-handsuthyrningen godkänns eller avslås.

Hyrestid
För andrahandsuthyrning behövs alltid tillstånd och det är alltid tidsbestämt, varar max i 1 år samt uthyrningen prövas för varje inviduellt fall. Efter andrahandsuthyrningen skall Du meddela hyresvärden att Du flyttat tillbaka till lägenheten. Det är viktigt att påpeka att andrahands-hyresgäster inte äger någon rätt att överta förstahandskontraktet på lägenheten efter andrahandshyrestiden tagit slut, utan får ansöka efter lägenhet precis som övriga intressenter.

Ansvar för lägenheten
Vid en godkänd andrahandsuthyrning uppkommer det aldrig något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen. Därför är Du som förstahandshyresgäst alltid ansvarig för lägenheten. Detta gäller både ekonomiskt, men även vid eventuella störningar samt skador i lägenheten.