Svenljunga

Svenljunga är centralorten i Svenljunga kommun. Ätran slingrar sig fint genom hela orten. Kommunen angränsar till Borås kommun och det är endast 34 km till Borås stad.       

För mer information besök Svenljunga kommun.

Bofast AB har markplanslägenheter och tvåvåningshus på Baldersväg, Högelid, Orrstigen och Rydinsväg.